Anunturi

Publicat Vineri, 21 Iunie 2024

Detalii anunț
Tip anunț: Anexa 2 (Legea 98/2016) Tip contract: Servicii
Denumirea achiziție: Servicii de cazare și masă pentru cantonamente și turnee
Coduri CPV: 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării), 55100000-1 (Servicii hoteliere);
Descrierea contractului: Prestarea serviciilor de masă și cazare pentru sportivii care participă la cantonamente și turnee, conform cerințelor minimale și obligatorii solicitate de autoritatea contractantă prin invitația de participare și a anexelor sale care se pot solicita de la Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I” pe adresa de email: ctfmihaiachizitii@yahoo.com Valoarea estimată fără TVA: 576 000 lei.
Condiții contract: Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de prestări servicii pentru fiecare lot din cele 2(două) precizate în caietul de sarcini. Serviciile de cazare și masă vor fi prestate în funcție de solicitările autoritații contractante și a fondurilor alocate. Invitația de participare contine prin anexele sale informații și cerințe obligatorii pe baza cărora operatorul economic își va elabora oferta. Neglijarea informațiilor și cerințelor autorității contractante în ceea ce privește întocmirea ofertei va avea drept consecință respingerea ofertei ca neconformă.
Condiții participare:Criteriile de calificare, propunerea tehnică și oferta financiară sunt conform Invitației de participare și a anexelor sale.
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire utilizat: prețul cel mai scăzut, cu îndeplinirea cerințelor minimale și obligatorii din caietul de sarcini.
Termen limită primire oferte: 03.07.2024, ora 12.00.
Informații suplimentare: documentația de atribuire se poate obține în format pdf și editabil, prin transmiterea unei solicitări la adresa de email: ctfmihaiachizitii@yahoo.com. Eventualele solicitari de clarificări se transmit în scris, la adresa de email: ctfmihaiachizitii@yahoo.com.
Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 27.06.2024, ora 10.00.
Depunere oferte: la Colegiului Tehnic Feroviar „Mihai I”, str. Butuceni nr. 10, sector 1, București, până la data de 03.07.2024, ora 12.00.

Director
prof. Bebe Cristian Aurelian

Publicat Luni, 01 aprilie 2024

Lista functiilor din cadrul Colegiului Tehnic Feroviar Mihai I , in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale ,conf.art.33 din Lg. 153/28.06.2017, privind salarizarea personalului din sistemul bugetar -29.03.2024 click aici

Publicat Luni, 25 martie 2024

Lista conditiilor specifice pentru etapele de transfer/pretransfer consimtit/modificarea repartizarii pe perioada de viabilitate a postului, stabilite conform ART. 32 ALIN. (4) din metodoligia-cadru aprobata prin OME nr. 6877/2023 click aici
Program primiri dosare pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant click aici

Publicat Joi, 22 februarie 2024

Lista conditiilor specifice petru etapele de transfer/pretransfer consimitit/modificarea repartizării pe perioada de viabilitate a postului, stabilite conform art. 32 alin. (4) din metodologia-cadru aprobata prin ome nr. 6877/2023 click aici

Publicat Vineri, 29 septembrie 2023

Lista functiilor din cadrul Colegiului Tehnic Feroviar Mihai I , in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale ,conf.art.33 din Lg. 153/28.06.2017, privind salarizarea personalului din sistemul bugetar -29.09.2023 click aici

Publicat Luni, 3 iulie 2023

Cerere contestatie Bacalaureat
Pentru contestatiile online se va folosi formularul tip completat insotit de copie dupa actul de identitate. documentele vor fi transmise de pe adresa personala de email a candidatului la: baccolegiulmihai1@gmail.com
Model cerere: click aici

Publicat Joi, 29 iunie 2023

Detalii anunt
Tip anunt: Anexa 2 (Legea 98/2016)    Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de cazare si masa pentru cantonamente si turnee
Coduri CPV: 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării), 55100000-1 (Servicii hoteliere);
Descrierea contractului: Prestarea serviciilor de masa si cazare pentru sportivii care participa la cantonamente si turnee, conform cerintelor minimale si obligatorii solicitate de autoritatea contractanta prin invitatia de participare si a anexelor sale care se pot solicita de la Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I” pe adresa de email: ctfmihaiachizitii@yahoo.com Valoarea estimata fara TVA: 494 496 lei.
Conditii contract: Achizitia se va finaliza prin încheierea unui contract de prestări servicii pentru fiecare lot din cele 2(două) precizate în caietul de sarcini. Serviciile de cazare si masa vor fi prestate in functie de solicitarile autoritatii contractante si a fondurilor alocate. Invitatia de participare, contine prin anexele sale informatii si cerinte obligatorii pe baza carora operatorul economic isi va elabora oferta. Neglijarea informatiilor si cerintelor autoritatii contractante in ceea ce priveste intocmirea ofertei va avea drept consecinta respingerea ofertei ca neconforma.
Conditii participare:Criteriile de calificare, propunerea tehnica si oferta financiara sunt conform Invitatiei de participare si a anexelor sale.
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire utilizat: cel mai bun raport calitate-pret, cu indeplinirea cerintelor minimale si obligatorii din caietul de sarcini. Termen limita primire oferte: 10.07.2023, ora 12.00.
Informatii suplimentare: documentatia de atribuire se poate obtine in format pdf si editabil, prin transmiterea unei solicitari la adresa de email: ctfmihaiachizitii@yahoo.com. Eventualele solicitari de clarificari se transmit in scris, la adresa de email: ctfmihaiachizitii@yahoo.com.
Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 06.07.2023, ora 10.00.
Depun2ere oferte: la Colegiului Tehnic Feroviar „Mihai I” din str. Butuceni nr. 10, sector 1 pana la data de 10.07.2023, ora 12.00.
Director
prof. Bebe Cristian Aurelian

Publicat Miercuri, 29 iunie 2022

Detalii anunt
Tip anunt: Angajare ÎNGRIJITOR la Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”, Bucureşti
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
a) Studii medii
b) Vechime in specialitate – nu este cazul
Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei din str.Butuceni 1 0,sector 1, Bucureşti şi va consta în:
• proba scrisă:25 iulie 2022, ora 10.00 -12.00;
• proba interviu: 27 iulie 2022, ora 11.00.
Pentru DOCUMENTE NECESARE, CONDITII, GRAFIC DESFASURARE, FISA POSTULUI si alte detalii click aici
Detalii anunt
Tip anunt: Angajare MUNCITOR CALIFICAT la Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”, Bucureşti
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
a) Studii generale
b) Vechime in specialitate – nu este cazul
Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei din str.Butuceni 1 0,sector 1, Bucureşti şi va consta în:
• proba scrisă: 25 iulie 2022, ora 10.00 -12.00;
• proba interviu: 27 iulie 2022, ora 12.00.
Pentru DOCUMENTE NECESARE, CONDITII, GRAFIC DESFASURARE, FISA POSTULUI si alte detalii click aici

Detalii anunt
Tip anunt: Angajare MUNCITOR NECALIFICAT la Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”, Bucureşti
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
a) Studii generale
b) Vechime in specialitate – nu este cazul
Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei din str.Butuceni 1 0,sector 1, Bucureşti şi va consta în:
• proba scrisă: 25 iulie 2022, ora 10.00 -12.00;
• proba interviu: 27 iulie 2022, ora 12.00.
Pentru DOCUMENTE NECESARE, CONDITII, GRAFIC DESFASURARE, FISA POSTULUI si alte detalii click aici

Publicat Joi, 23 iunie 2022

Detalii anunt
Tip anunt: Anexa 2 (Legea 98/2016)    Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de cazare si masa pentru cantonamente si turnee
Coduri CPV: 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării), 55100000-1 (Servicii hoteliere);
Descrierea contractului: Prestarea serviciilor de masa si cazare pentru  sportivii care participa la cantonamente si  turnee, conform cerintelor minimale si obligatorii solicitate de autoritatea contractanta prin invitatia de participare si a anexelor sale care se pot solicita de la Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I” pe adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com  Valoarea estimata fara TVA: 396 408  lei
Conditii contract: Achizitia se va finaliza prin incheierea unui contract de prestare servicii pentru unul sau mai multe loturi din cele 2 precizate in caietul de sarcini . Serviciile de cazare si masa vor fi prestate in functie de solicitarile autoritatii contractante si a fondurilor alocate. Invitatia de participare , contine prin anexele sale , informatii si cerinte obligatorii pe baza carora operatorul economic isi va elabora oferta. Neglijarea informatiilor si cerintelor autoritatii contractante in ceea ce priveste intocmirea ofertei va avea drept consecinta respingerea ofertei ca neconforma.
Conditii participare:Criteriile de calificare, propunerea tehnica si oferta financiara sunt conform Invitatiei de participare si a anexelor sale.
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire utilizat: pretul cel mai scazut, cu indeplinirea cerintelor minimale si obligatorii din caietul de sarcini.  Termen limita primire oferte: 04.07.2022, ora 12.00.
Informatii suplimentare: documentatia de atribuire se poate obtine in format pdf si editabil, prin transmiterea unei solicitari la adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com. Eventualele solicitari de clarificari se transmit in scris, la adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com.
Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 29.06.2022, ora 10.00.
Depunere oferte: la Colegiului Tehnic Feroviar „Mihai I” din str. Butuceni nr. 10, sector 1 pana la data de 04.07.2022, ora 12.00.

Director
prof. Bebe Cristian Aurelian

Publicat Vineri, 13 mai 2022

ADMITERE LICEU CLASA a IX-a

ORGANIZAREA  PROBELOR DE APTITUDINI – PROFIL SPORTIV:

16 – 17 mai 2022 – Înscrierea pentru probele de aptitudini

Nr. Unitatea școlară Adresa Probe de aptitudini Data / ora / locul de susținere a probelor
 

 

1

 

 

Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”

 

 

Str. Butuceni nr.10

Sector 1

volei fete si băieți 18 mai 2022 ora  9.00 Colegiul Tehnic Feroviar
„Mihai I”
 

fotbal fete si băieți

19 mai 2022 ora 9.00

Terenul de fotbal Universitatea
de Stiinte Agronomice

ATENŢIE!
Admiterea elevilor la clasele cu program sportiv este condiţionată de:
• Existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive – condiţie eliminatorie
• Susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive.

Descarca documentul – click aici

Publicat Luni, 06 decembrie 2021

Examen promovare in grade/trepte profesionale imediat superioare

Rezultate concurs

Publicat Vineri, 16 iulie 2021

Detalii anunt
Tip anunt: Anexa 2 (Legea 98/2016)    Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de cazare si masa pentru cantonamente si turnee
Coduri CPV: 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării), 55100000-1 (Servicii hoteliere);
Descrierea contractului: Prestarea serviciilor de masa si cazare pentru  sportivii care participa la cantonamente si  turnee, conform cerintelor minimale si obligatorii solicitate de autoritatea contractanta prin invitatia de participare si a anexelor sale care se pot solicita de la Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I” pe adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com
Valoarea estimata fara TVA: 381576 lei
Conditii contract: Achizitia se va finaliza prin incheierea unui contract de prestare servicii pentru unul sau mai multe loturi din cele 2 precizate in caietul de sarcini . Serviciile de cazare si masa vor fi prestate in functie de solicitarile autoritatii contractante si a fondurilor alocate. Invitatia de participare , contine prin anexele sale , informatii si cerinte obligatorii pe baza carora operatorul economic isi va elabora oferta. Neglijarea informatiilor si cerintelor autoritatii contractante in ceea ce priveste intocmirea ofertei va avea drept consecinta respingerea ofertei ca neconforma.
Conditii participare:Criteriile de calificare, propunerea tehnica si oferta financiara sunt conform Invitatiei de participare si a anexelor sale.
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire utilizat: pretul cel mai scazut, cu indeplinirea cerintelor minimale si obligatorii din caietul de sarcini.  Termen limita primire oferte: 26.07.2021, ora 12.00.
Informatii suplimentare: documentatia de atribuire se poate obtine in format pdf si editabil, prin transmiterea unei solicitari la adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com. Eventualele solicitari de clarificari se transmit in scris, la adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com.
Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 21.07.2021, ora 10.00.
Depunere oferte: la Colegiului Tehnic Feroviar „Mihai I” din str. Butuceni nr. 10, sector 1 pana la data de 26.07.2021, ora 12.00.
<style=”text-align: right;”=””>Director
prof. Bebe Cristian Aurelian </style>

Publicat Luni, 9 martie 2020

Detalii anunt
Tip anunt: Anexa 2 (Legea 98/2016) Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de cazare si masa pentru cantonamente si turnee
Coduri CPV: 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării), 55100000-1 (Servicii hoteliere);
Descrierea contractului: Prestarea serviciilor de masa si cazare pentru sportivii care participa la cantonamente si turnee, conform cerintelor minimale si obligatorii solicitate de autoritatea contractanta prin invitatia de participare si a anexelor sale care se pot solicita de la Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I” pe adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com
Valoarea estimata fara TVA: 293904 lei
Conditii contract: Achizitia se va finaliza prin incheierea unui contract de prestare servicii pentru unul sau mai multe loturi din cele 2 precizate in caietul de sarcini . Serviciile de cazare si masa vor fi prestate in functie de solicitarile autoritatii contractante si a fondurilor alocate. Invitatia de participare , contine prin anexele sale , informatii si cerinte obligatorii pe baza carora operatorul economic isi va elabora oferta. Neglijarea informatiilor si cerintelor autoritatii contractante in ceea ce priveste intocmirea ofertei va avea drept consecinta respingerea ofertei ca neconforma.
Conditii participare:Criteriile de calificare, propunerea tehnica si oferta financiara sunt conform Invitatiei de participare si a anexelor sale.
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire utilizat: pretul cel mai scazut, cu indeplinirea cerintelor minimale si obligatorii din caietul de sarcini.
Termen limita primire oferte: 16.03.2020, ora 12.00.
Informatii suplimentare: documentatia de atribuire se poate obtine in format pdf si editabil, prin transmiterea unei solicitari la adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com. Eventualele solicitari de clarificari se transmit in scris, la adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com.
Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 12.03.2020, ora 10.00.
Depunere oferte: la Colegiului Tehnic Feroviar „Mihai I” din str. Butuceni nr. 10, sector 1 pana la data de 16.03.2020, ora 12.00.

Director prof.

Bebe Cristian Aurelian

Publicat Joi, 5 martie 2020

Criterii specifice mobilitate descarca

Publicat Joi, 23 ianuarie 2020

REZULTATE FINALE
CONCURS ANGAJARE
1. Administrator patrimoniu – Minzareanu Daniela Nicoleta – 97.5 p – ADMIS
2. Ingrijitor – Alexandrescu Cristina Arabela – 97.5 p – ADMIS
Director
Prof.Bebe Cristian Aurelian

Publicat Miercuri, 22 ianuarie 2020

ANUNT REZULTATE PROBA INTERVIU
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
Rezultatele probei de interviu din data de 22.01.2020 pentru postul de administrator de patrimoniu la Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”:
– MINZAREANU DANIELA NICOLETA – 100 puncte – ADMIS
Director
prof.Bebe Cristian Aurelian

Publicat Miercuri, 22 ianuarie 2020

ANUNT REZULTATE PROBA INTERVIU
INGRIJITOR
Rezultatele probei de interviu din data de 22.01.2020 pentru postul de ingrijitor la Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”:
– ALEXANDRESCU CRISTINA ARABELA – 100 puncte – ADMIS
Director
prof.Bebe Cristian Aurelian

Publicat Luni, 20 ianuarie 2020

ANUNȚ PROBĂ SCRISĂ

Rezultatele probei scrise din data de 20.01.2020 pentru postul de administrator de patrimoniu la C.T.F. ”Mihai I”:

  MÎNZĂREANU DANIELA NICOLETA – 95 de puncte

Candidata MÎNZĂREANU DANIELA NICOLETA este declarată admisă pentru următoarele probe.

Director

prof.Bebe Cristian Aurelian

Publicat Luni, 20 ianuarie 2020

ANUNȚ PROBĂ SCRISĂ

Rezultatele probei scrise din data de 20.01.2020 pentru postul de îngrijitor la C.T.F. ”Mihai I”:

– ALEXANDRESCU CRISTINA ARABELA –95 de puncte

Candidata ALEXANDRESCU CRISTINA ARABELA este declarată admisă pentru următoarele probe.

Director

Prof. Bebe Cristian Aurelian
Publicat Luni, 13 ianuarie 2020

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE
Rezultatele selecției dosarelor din data de 13.01.2020 pentru postul de administrator de patrimoniu la C.T.F. Mihai I:
– MÎNZĂREANU DANIELA NICOLETA – ADMIS
Director
Prof. Bebe Cristian Aurelian

Publicat Luni, 13 ianuarie 2020

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE
Rezultatele selecției dosarelor din data de 13.01.2020 pentru postul de îngrijitor la C.T.F. Mihai I:
– ALEXANDRESU CRISTINA ARABELA – ADMIS
Director
Prof. Bebe Cristian Aurelian

Publicat Joi, 19 decembrie 2019

Concurs pentru ocuparea postului de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
Pentru detalii legate de documentele necesare, conditiile generale sau graficul de desfasurare a concursului va rugam sa descarcati documentul (3,00MB).

Publicat Joi, 19 decembrie 2019

Concurs pentru ocuparea postului de INGRIJITOR
Pentru detalii legate de documentele necesare, conditiile generale sau graficul de desfasurare a concursului va rugam sa descarcati documentul (3,00MB).

Publicat Joi, 7 noiembrie 2019

Denumirea achizitie: Servicii de cazare si masa pentru cantonamente
Coduri CPV: 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării),
55100000-1 (Servicii hoteliere);
Descrierea contractului: Prestarea serviciilor de masa si cazare pentru sportivii care participa la cantonamente, conform cerintelor minimale si obligatorii solicitate de autoritatea contractanta prin invitatia de participare si a anexelor sale care se pot solicita de la Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I” pe adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com
detalii (2,00MB)

Publicat Miercuri, 30 octombrie 2019

Anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre din unitate:
– Educatie fizica si sport- pregatire sportiva de specialitate – fotbal detalii (2,00MB)

Publicat Marti, 11 iunie 2019

Anunț pentru desfășurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare – PEDAGOG
Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”, cu sediul in București, str.Butuceni, nr. 10, sector1, organizează examen pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice pentru postul de Pedagog
Examenul se va desfășura la sediul instituției din str.Butuceni 10, sector 1, București și va consta în :
• proba scrisă: 26 iunie 2019, ora 10.00;
Bibliografia stabilită pentru concurs:
1. Legea 1/ 2011 – Legea Educaţiei Naţionale;
2. OMEN 5079/31 august 2016 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
3. ROFUIP – CTF Mihai I
4. Legea 53/ 2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, modificările şi completările ulterioare
6. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendilor, modificările şi completările ulterioare
7. Statutul elevului / OMENCS nr.4742/10.08.2016

Publicat Marti, 11 iunie 2019

Tip anunt: Anexa 2 (Legea 98/2016)
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de cazare si masa pentru cantonamente si turnee
Coduri CPV: 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării), 55100000-1 (Servicii hoteliere);
Descrierea contractului: Prestarea serviciilor de masa si cazare pentru sportivii care participa la cantonamente si turnee, conform cerintelor minimale si obligatorii solicitate de autoritatea contractanta prin invitatia de participare si a anexelor sale care se pot solicita de la Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I” pe adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com
Valoarea estimata fara TVA: 369346 lei
Conditii contract: Achizitia se va finaliza prin incheierea unui contract de prestare servicii pentru unul sau mai multe loturi din cele 2 precizate in caietul de sarcini . Serviciile de cazare si masa vor fi prestate in functie de solicitarile autoritatii contractante si a fondurilor alocate. Invitatia de participare , contine prin anexele sale , informatii si cerinte obligatorii pe baza carora operatorul economic isi va elabora oferta. Neglijarea informatiilor si cerintelor autoritatii contractante in ceea ce priveste intocmirea ofertei va avea drept consecinta respingerea ofertei ca neconforma.
Conditii participare:Criteriile de calificare, propunerea tehnica si oferta financiara sunt conform Invitatiei de participare si a anexelor sale.
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire utilizat: pretul cel mai scazut, cu indeplinirea cerintelor minimale si obligatorii din caietul de sarcini.
Termen limita primire oferte: 19.06.2019, ora 12.00.
Informatii suplimentare: documentatia de atribuire se poate obtine in format pdf si editabil, prin transmiterea unei solicitari la adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com. Eventualele solicitari de clarificari se transmit in scris, la adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com.
Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 14.06.2019, ora 10.00.
Depunere oferte: la Colegiului Tehnic Feroviar „Mihai I” din str. Butuceni nr. 10, sector 1 pana la data de 19.06.2019, ora 12.00.

Director prof.Bebe Cristian Aurelian

Publicat Luni, 11 martie 2019

LISTA CONDITIILOR SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE IN ANUL SCOLAR 2019-2020

 1. Calificatv ”foarte bine” în ultimii 5 ani și fără sancţiuni disciplinare (confirmate de către ca al unităţii/ unităților de învăţământ unde a funcționat);
 2. Susținerea C.V.-ului în comisia de mobilitate a unității;
 3. Inspectie la clasa organizată de unitate; aprecierea lecției se va realiza conform fișei de evaluare a lecției conținută în anexa 4 a metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din  învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020 aprobată prin OMEN nr. 5460/ 2018; nota minima 8, subiectul lecției și clasa, vor fi afișate în 11 martie 2019, pentru etapa de R.A. și 10 aprilie 2019 pentru etapa de PTR, la avizier și pe site-ul unității de învățământ;
 4. Adeverinta medicala apt pentru a preda in invatamant eliberata de cabinet medicina muncii actualizată;
 5. Activități de voluntariat.

Subiectul lecției și clasa pentru etapa de R.A. pot fi descarcate de AICI.

Publicat Joi, 31 ianuarie 2019

ANUNT REZULTAT FINAL PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INGRIJITOR

Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I” a organizat concurs pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor pe o perioada nedeterminata. A fost inscris un singur candidat, BULBOACA ROXANA MIHAELA care a obtinut un punctaj final de 85 de puncte si este declarata admisa.

Director
prof.Bebe Cristian Aurelian

Publicat Miercuri, 30 ianuarie 2019

ANUNȚ PROBĂ INTERVIU
ÎNGRIJITOR

Rezultatele probei interviu din data de 30.01.2019 pentru postul de îngrijitor la Colegiul Tehnic .Feroviar “.Mihai I”:
– BULBOACĂ ROXANA MIHAELA –90 de puncte

Director,
Prof. Bebe Cristian Aurelian

Publicat Luni, 28 ianuarie 2019

ANUNT PROBA SCRISA

Rezultatele probei scrise din data de 28.01.2019 pentru postul de ingrijitor la Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I” Bucuresti:

– BULBOACA ROXANA MIHAELA – 80 puncte

Candidata BULBOACA ROXANA MIHAELA este declarata admisa pentru urmatoarele probe

Director
prof.Bebe Cristian Aurelian

Publicat Vineri, 18 ianuarie 2019

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE

Rezultatele selecției dosarelor din data de 18.01.2019 pentru postul de îngrijitor la C.T.F. Mihai I:

– BULBOACĂ ROXANA MIHAELA – ADMIS

Director
prof.Bebe Cristian Aurelian

Publicat Vineri, 21 decembrie 2018

ANUNT ANGAJARE INGRIJITOR la Colegiul Tehnic Feroviar,,Mihai I”, Bucuresti descarca (2,5MB)

ANUNȚ REZULTAT FINAL PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE BIBLIOTECAR CU STUDII SUPERIOARE
COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MIHAI I a organizat concurs pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar cu studii superioare. A fost înscris un singur candidat, SOARE GABRIELA care a obținut un punctaj final de 97 de puncte și este declarată admisă.

Publicat Joi, 20 decembrie 2018

ANUNȚ REZULTATE PROBĂ INTERVIU
BIBLIOTECAR
Rezultatele probei interviu din data de 20.12.2018 pentru postul de bibliotecar cu studii superioare la C.T.F.Mihai I:

 • SOARE GABRIELA –100 de puncte

ANUNȚ REZULTAT FINAL PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT
COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MIHAI I a organizat concurs  pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat pe o perioadă nedeterminată.
A fost înscris un singur candidat, NISTOR VALENTIN IONUȚ care a obținut un punctaj final de 83 de puncte și este declarat admis.

Publicat Miercuri, 19 decembrie 2018

ANUNȚ PROBĂ INTERVIU
MUNCITOR NECALIFICAT
Rezultatele probei interviu din data de 19.12.2018 pentru postul de muncitor necalificat la C.T.F.Mihai I:

 • NISTOR VALENTIN IONUȚ –83 de puncte
Publicat Marti, 18 decembrie 2018

Rezultatele probei practice din data de 18.12.2018 pentru postul de bibliotecar cu studii superioare la C.T.F. Mihai I:

 • SOARE GABRIELA – 100 de puncte

Rezultatele probei scrise din data de 18.12.2018 pentru examenul de promovare în grade sau trepte profesionale pentru postul de secretar șef S I la C.T.F. Mihai I:

 • MOLDOVEANU GABRIELA – 100 de puncte

Director

Prof. Bebe Cristian Aurelian

Publicat Joi, 14 decembrie 2018

ANUNT PROBA SCRISA

Rezultatele probei scrise din data de 14.12.2018 pentru postul de bibliotecar cu studii superioare la C.T.F. Mihai I:

 • SOARE GABRIELA – 90 de puncte

Rezultatele probei scrise din data de 14.12.2018 pentru postul de muncitor necalificat la C.T.F.Mihai I:

 • NISTOR VALENTIN IONUȚ – 90 de puncte

Director

Prof. Bebe Cristian Aurelian

Publicat Luni, 10 decembrie 2018

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE

Rezultatele selecției dosarelor din data de 10.12.2018 pentru postul de bibliotecar cu studii superioare la C.T.F. Mihai I:

 • SOARE GABRIELA – ADMIS

Rezultatele selecției dosarelor din data de 10.12.2018 pentru postul de muncitor necalificat la C.T.F.Mihai I:

 • NISTOR VALENTIN IONUȚ – ADMIS
Publicat Luni, 3 decembrie 2018

Anunț pentru desfășurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare – SECRETAR ȘEF S I descarcă anunț (0,5MB)

Publicat Miercuri, 21 noiembrie 2018

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante

 1. Concurs pentru ocuparea postului de BIBLIOTECAR – descarcă anunț (5MB)
 2. Concurs pentru ocuparea postului de MUNCITOR NECALIFICAT – descarcă anunț (3MB)
Publicat Vineri, 16 martie 2018

LISTA CONDIȚIILOR SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE DIN CADRUL COLEGIULUI TEHNIC FEROVIAR “MIHAI I”, STABILITE CONFORM ART. 29 ALIN. (2) ŞI ALIN. (3) DIN METODOLOGIA-CADRU APROBATA PRIN OMEN NR. 5485/2017

 1. Calificativ  foarte bine pe toata perioada activitatii in invatamant;
 2. Fara sanctiuni diciplinare pe perioada functionarii in invatamant/adeverinta eliberata de scoala;
 3. Participarea la cursuri de formare si acumularea a 90 credite transferabile, in ultimii 5 ani sau proportional cu vechimea la catedra, conform art.245 (6) din LEN 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Activitati de voluntariat:
 5. Are articole si lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate, inregistrate ISMB/ISSN;
 6. Gradul didactic obtinut in concordanta cu vechimea (gradul didactic II obtinut la cel mult 4 ani de la obtinerea definitivatului, gradul didactic I obtinut la cel mult 4 ani de la obtinerea gradului II sau conform prevederilor legale in vigoare la data obtinerii gradelor didactice de catre solicitanti);
 7. Rezultate la concursuri nationale si international, olimpiade scolare la nivel municipal/national inscrise in calendarul MEN;
 8. Portofoliu cel putin 2 participari la examene nationale (evaluare, bacalaureat, titularizare) in calitate de asistent, evaluator sau membru in comisii;
 9. Participari la activitatile metodice, dovedite cu adeverinte semnate de prof. metodist sau inspectorul de specialitate;
 10. Experienta in lucrul cu elevii proveniti din medii sociale defavorizate;
 11. Cunostinte/abilitati de utilizare a PC-ului, dovedite prin certificate/atestate pentru ECDL;
Publicat Vineri, 16 martie 2018

Tip anunt: Anexa 2 (Legea 98/2016)

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Servicii de cazare si masa pentru cantonamente si turnee

Coduri CPV: 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării), 55100000-1 (Servicii hoteliere);

Descrierea contractului: Prestarea serviciilor de masa si cazare pentru sportivii care participa la cantonamente si  turnee, conform cerintelor minimale si obligatorii solicitate de autoritatea contractanta prin invitatia de participare si a anexelor sale care se pot solicita de la Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I” pe adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com Valoarea estimata fara TVA: 640500 lei

Conditii contract: Achizitia se va finaliza prin incheierea unui contract de prestare servicii pentru unul sau mai multe loturi din cele 2 precizate in caietul de sarcini . Serviciile de cazare si masa vor fi prestate in functie de solicitarile autoritatii contractante si a fondurilor alocate. Invitatia de participare , contine prin anexele sale , informatii si cerinte obligatorii pe baza carora operatorul economic isi va elabora oferta. Neglijarea informatiilor si cerintelor autoritatii contractante in ceea ce priveste intocmirea ofertei va avea drept consecinta respingerea ofertei ca neconforma.

Conditii participare:Criteriile de calificare, propunerea tehnica si oferta financiara sunt conform Invitatiei de participare si a anexelor sale.

Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire utilizat: pretul cel mai scazut, cu indeplinirea cerintelor minimale si obligatorii din caietul de sarcini.  Termen limita primire oferte: 26.03.2018, ora 12.00.

Informatii suplimentare: documentatia de atribuire se poate obtine in format pdf si editabil, prin transmiterea unei solicitari la adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com. Eventualele solicitari de clarificari se transmit in scris, la adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com.

Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 23.03.2018, ora 10.00.

Depunere oferte: la Colegiului Tehnic Feroviar „Mihai I” din str. Butuceni nr. 10, sector 1 pana la data de 26.03.2018, ora 12.00.

Director: Prof. Bebe Cristian Aurelian

Publicat Joi, 6 iulie 2017

ANUNT PRIVIND REZULTATELE, FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE IN TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE:

Candidat Post Punct final Rezultat
Tudor Maria Secretar I 70p ADMIS
Catalin Constantin Cristian Informatician IA 80p ADMIS
Florescu Dumitru Dan Muncitor I 90p ADMIS
Dumitru Ion Muncitor I 90p ADMIS
Publicat Miercuri, 5 iulie 2017

ANUNT PRIVIND REZULTATELE FINALE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE:

DE LABORANT
DAN RADU CORNEL – ADMIS (92.5 puncte)
DE PEDAGOG
BUNEA COSTEL MARIUS – ADMIS (85 puncte)

Publicat Luni, 26 iunie 2017

ANUNT PRIVIND REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE PENTRU CONCURUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT

De laborant:
DAN RADU CORNEL – ADMIS
De pedagog:
BUNEA COSTEL MARIUS – ADMIS

Presedinte: BADIU ANCA

Publicat Vineri, 22 iunie 2017

ANUNT ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

IN TREPTE PROFESIONALE

Consiliul de Administratie al Colegiului Tehnic Feroviar “Mihai I” a stabilit in data de 12 iunie 2017 ca examenul pentru promovare in trepte profesionale imediat superioare sa se desfasoare in data de 06 iulie 2017, ora 9.00, la sediul din str.Butuceni 10, pentru urmatoarele posturi:

 1. Secretar I – 1 post

Bibliografie:

-Legea nr.1/2011

-Regulament cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar OMENCS 5079/2016.

-Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar – OMENCS 3844/2016

 1. Informatician IA – 1 post

Bibliografie:

– Legea nr.1/2011

– Constantinescu, Raluca, Danaila I., 2012, Utilizarea calculatorului in 7 module ECDL Complet, Editura Euroaptitudini, Bucuresti.

– Popescu, Carmen, Tudor, V., 2011, Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, vol.I si II, Editura L&S INFO-MAT, Bucuresti.

 1. Muncitor I – 2 posturi

Bibliografie:

-Regulament cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar OMENCS 5079/2016.

– Norme NTSM/PSI, Legea 319/2006.

Director,

Prof. Bebe Cristian Aurelian

Publicat Vineri, 9 iunie 2017

ANUNŢ CONCURS
Privind ocuparea 1 post  vacant personal didactic auxiliar – pedagog şcolar
Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I” cu  sediul în Bucuresti, str. Butuceni nr.10 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale,
–          de pedagog şcolar studii medii –1 post, conform HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Termenul de depunere al dosarelor este 23.06.2017 la secretariatul şcolii.
Conţinutul dosarului de concurs ( conform art.6, HG. Nr.286/2011, cu modificările ulterioare):
(1)   Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau oricare alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie/şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

(2)   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

(3)   În cazul documentului prevăzut la alin.(1) lit. e), candidatul declarat admis la  selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale,  are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

(4)   Actele prevăzute la alin.(1) lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI (conform art.3, HG nr.286/2011, cu modificările ulterioare):

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic – European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. nu a fost condamnat  definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

–          diploma de bacalaureat;
–          vechime în invatamant si  experienţă în domeniu minim 2 ani;
–          calificativul FOARTE BINE pe ultimul an;
–          cunoştinţe de utilizare şi operare PC;
–          disponibilitate de program în 2 schimburi-7:00-15:00/15:00-23:00;
–          abilitati de comunicare;

DESCRIEREA POSTULUI

 1. Compartimentul- didactic auxiliar
 2. Denumirea postului: pedagog şcolar
 3. Norma de activitate – 40 ore/ săptămână

RELATII PROFESIONALE:

 1. ierarhice de subordonare – director, director adjunct;
 2. de colaborare: cu elevii din internat, profesorul de serviciu, responsabilii de sectoare.

ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI (extras din fişa postului)

 1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

1.1. Corelarea conţinutului activităţii cu obiectivele generale ale instituţiei.
1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.
1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare.

 1. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR

2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.
-supravegherea elevilor cazati in camin
-respectarea procedurii de intrare / iesire a elevilor in/din camin
-scrierea si eliberarea  biletelor de voie pentru iesirea  elevilor din incinta scolii
-monitorizarea si cu ajutorul camerelor video a activitatiilor desfasurate pe holurile caminului.
2.2. Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor materiale, financiare, informaţionale şi de timp.
-utilizarea mijloacelor din dotare in scopul rezolvarii problemelor de serviciu
2.3. Contribuţii la dezvoltarea personalităţii elevului
– discutii constructive cu elevii cazati in camin

 1. COMUNICAREA ŞI RELAŢIONAREA

3.1. Capacitatea de a se integra, de a lucra în echipă.
3.2. Realizarea comunicării şcoală-familie, şcoală-comunitate şcolară/comunitate socială.
3.3. Monitorizarea situaţiilor conflictuale
-informarea conducerii unitatii a oricaror conflicte declansate in randul elevilor, in cel mai scurt timp de la incident.

 1. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
4.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc.
4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite.

 1. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE

5.1. Promovarea unei atitudini proactive faţă de activităţile şcolii.
5.2. Promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, participând la programe şi parteneriate.
5.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale

 1. ALTE ATRIBUŢII

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele,procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:
-verificarea respectarii Regulamentului de Organizare si Functionare a CTF MIHAI I cu privire la cazarea eleviilor in camin si intrarea/iesirea acestora din camin.
-tinerea evidentei locatarilor pe camera
-tinerea evidentei platiilor lunare a chiriilor si utilitatiilor.

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE PEDAGOG SCOLAR  SE VA DESFASURA IN 3 ETAPE:

 1. selectia dosarelor;
 2. proba scrisa-2 ore;
 3. interviul.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Criteriile care stau la baza de evaluarii interviului sunt:
-abilitati si cunostinte impuse de functie;
-capacitatea de analiza si sinteza;
-motivatia candidatului;
-comportamentul in situatii de criza;
-initiativa si creativitate.

LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE  PEDAGOG SCOLAR:

Sediul Colegiului Tehnic Feroviar “Mihai I”

GRAFIC DE DESFĂŞURARE

 1. depunerea dosarelor – 12.06.2017 – 23.06.2017 între orele 10.30 – 13.30, în zilele lucrătoare, la secretariatul şcolii;
 2. selecţia dosarelor depuse – 26.06.2017
 3. afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse – 26 .06.2017, ora 14.00;
 4. depunerea contestaţiilor în urma dosarelor depuse – 26.06.2017, între orele 14.30 – 16.00;
 5. afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a selecţiei dosarelor – 27.06.2017
 6. susţinerea probei scrise – 03.07.2017 ora 12:00-14:00
 7. afişarea rezultatelor probei scrise – 03.07.2017   ora 15:00
 8. depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise – 03.07.2017 15:00-16:30
 9. afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a probei scrise 04.07.2017 ora 9:00
 10. susţinerea  interviului –04.07.2017 ora 11:00
 11. afişarea rezultatelor interviului –04.07.2017 ora 14:00
 12. depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului –04.07.2017 intre orele 15:00 si 16:00
 13. afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma interviului05.07.2017 ora 9:00
 14. afişarea rezultatelor finale 05.07.2017 ora 10:00

BIBLIOGRAFIE – pentru concursul de ocupare a 1 post laborant:

 1. Legea 1/ 2011 – Legea Educaţiei Naţionale (art.12 (8));
 2. OMEN 5079/31 august 2016 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (Titlul II, III şi V);
 3. Legea 53/ 2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare ( Titlul IX)
 4. Statutul elevului / OMENCS nr.4742/10.08.2016 (art.14,15,16);

NOTĂ:
Conform HG 286/2011 sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte;
Documentele vor fi aduse îndosariate în ordinea menţionată într-un dosar cu şină;
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Tehnic Feroviar “Mihai I” cu  sediul în Bucuresti, str. Butuceni nr.10, tel 021.2207795, 0784205192 dna secretara Moldoveanu Gabriela   www.colegiulmihai.ro

DIRECTOR,
BEBE CRISTIAN AURELIAN

Publicat Vineri, 9 iunie 2017

ANUNŢ CONCURS

Privind ocuparea 1 post  vacant personal didactic auxiliar – laborant

Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I” cu  sediul în Bucuresti, str. Butuceni nr.10 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale,

–          de laborant- studii medii –1 post, conform HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele se pot depunere zilnic la secretariatul şcolii, de luni pana vineri intre orele 10:30-13:30, pana la data limita de  23.06.2017;

Conţinutul dosarului de concurs ( conform art.6, HG. Nr.286/2011, cu modificările ulterioare):

(1)   Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau oricare alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie/şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

(2)   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

(3)   În cazul documentului prevăzut la alin.(1) lit. e), candidatul declarat admis la  selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale,  are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

(4)   Actele prevăzute la alin.(1) lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI (conform art.3, HG nr.286/2011, cu modificările ulterioare):

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic – European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. nu a fost condamnat  definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.;

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

–          diploma de bacalaureat;
–          vechime în învatamant,experienţă în domeniu minim 1 an;
–          calificativul FOARTE BINE  în ultimul an;
–          cunoştinţe PC de utilizare /operare si verificare/ instalare;
–          abilitati de comunicare;
–          cunostinte avansate de limba engleza, scris si vorbit;
–          cunostinte tehnice in domeniul electrotehnic si mecanic;
–          abilitati pentru lucrul in laboratoarele scolare.
–          disponibilitate pentru progam flexibil

DESCRIEREA POSTULUI

 1. Compartimentul didactic auxiliar
 2. Denumirea postului: laborant
 3. Norma de activitate – 40 ore/ săptămână

RELATII PROFESIONALE:
-ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
-de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitatii de invatamant;
-de reprezentare a unitatii scolare.

I.ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI

1.PROIECTAREA ACTIVITATII
1.1.Analizarea curriculumului scolar.
1.2.Elaborarea documentelor de proiectare.
1.3.Proiectarea activitatilor/experientelor de invatare care presupun utilizarea resurselor TIC.
1.4.Actualizarea documentelor de proiectare didactica.

2.REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE CURRICULARE
2.1.Organizarea mijloacelor necesare activitatilor de predare-invatare.
2.2.Utilizarea materialelor didactice adecvate.
2.3.Integrarea si utilizarea TIC.

3.REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE
3.1.Implicarea/participarea la realizarea activitatilor extracurriculare.
3.2.Implicarea partenerilor educationali, realizarea de parteneriate.

4.COMUNICARE SI RELATIONARE
4.1.Dezvoltarea capacitatii de comunicare si relationare cu elevii.
4.2.Dezvoltarea capacitatii de comunicare si relationare cu personalul scolii.
4.3.Dezvoltarea capacitatii de comunicare si relationare cu echipa manageriala.
4.4.Dezvoltarea capacitatii de comunicare si relationare in cadrul comunitatii.
4.5.Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare in interiorul si in afara unitatii scolare.

5.MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII PERSONALE
5.1.Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
5.2.Participarea la activitati metodice, stagii de formare/cursuri de  perfectionare, manifestari stiintifice etc.
5.3.Aplicarea cunostintelor/abilitatilor/competentelor dobandite.

6.CONTRIBUTIA LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITATII  SCOLARE
6.1.Implicarea in realizarea actiunilor de promovare a ofertei educationale.
6.2.Promovarea sistemului de valori al unitatii la nivelul comunitatii.
6.3.Facilitarea procesului de cunoastere, intelegere, insusire si respectare a regulilor sociale.
6.4.Initierea si derularea proiectelor si parteneriatelor.
6.5.Organizarea activitatilor privind respectarea normelor, procedurilor de sanatate si securitate a muncii, de PSI si ISU pentru activitatile desfasurate in laborator.

II.ALTE ATRIBUTII

In functie de nevoile specifice ale unitatii de invatamant, salariatul este obligat sa indeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator, in conditiile legii:

 1. Răspunde de gestiunea laboratoarelor: tehnologice, de fizică, de informatica ţinând  evidenţa clară a materialelor existente în laboratoare, în urma inventarelor făcute anual la nivelul unitatii scolare;
 2. Identifică şi propune casarea materialului didactic a cărui folosire este imposibilă sau a cărui utilizare prezintă pericol pentru elevi si profesori;
 3. Participă la recepţionarea materialului didactic nou intrat în şcoală ,urmărind ca acesta să corespundă parametrilor menţionaţi în fişa tehnică ce însoţeşte procesul verbal de recepţie, iar în cazul în care produsul corespunde, îl inregistreaza în fişele de inventariere;
 4. Urmăreşte ca instalaţiile anexe ale laboratoarelor să fie în stare de funcţionare, iar în caz contrar va solicita, prin referat de necesitate adresat conducerii şcolii, asigurarea fondurilor neceare reparaţiei;
 5. Întocmeşte documente de evidenţă privind utilizarea materialului didactic, grafice privind utilizarea laboratoarelor, utilajelor tehnologice.
 6. Respectă cu stricteţe normele şi procedurile privind sănătate  şi securitatea muncii si normele privind prevenirea şi stingerea incendiilor, ISU pentru activitatea desfăşurată;

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE LABORANT SE VA DESFASURA IN 3 ETAPE:

 1. selectia dosarelor;
 2. proba scrisa-2 ore;
 3. interviul.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
Criteriile care stau la baza de evaluarii interviului sunt:

 • abilitati si cunostinte impuse de functie;
 • capacitatea de analiza si sinteza;
 • motivatia candidatului;
 • comportamentul in situatii de criza;
 • initiativa si creativitate.

LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE LABORANT:
Sediul Colegiului Tehnic Feroviar “Mihai I”
GRAFIC DE DESFĂŞURARE:

 1. depunerea dosarelor – 12.06.2017 – 23.06.2017 între orele 10.30 – 13.30, în zilele lucrătoare, la secretariatul şcolii;
 2. selecţia dosarelor depuse – 26.06.2017
 3. afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse – 26 .06.2017, ora 14.00;
 4. depunerea contestaţiilor în urma dosarelor depuse – 26.06.2017, între orele 14.30 – 16.00;
 5. afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a selecţiei dosarelor – 27.06.2017
 6. susţinerea probei scrise – 03.07.2017 ora 09:00-11:00
 7. afişarea rezultatelor probei scrise – 03.07.2017 ora 15:00
 8. depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise – 03.07.2017 15:00-16:30
 9. afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a probei scrise 04.07.2017 ora 9:00
 10. susţinerea  interviului –04.07.2017 ora 9:00
 11. afişarea rezultatelor interviului –04.07.2017 ora 14:00
 12. depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului –04.07.2017 intre orele 15:00 si 16:00
 13. afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma interviului05.07.2017 ora 9:00
 14. afişarea rezultatelor finale –05.07.2017 ora 10:00

BIBLIOGRAFIE – pentru concursul de ocupare a 1 post laborant:

 1. Legea 1/ 2011 – Legea Educaţiei Naţionale (art.12 (8));
 2. OMEN 5079/31 august 2016 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar ;
 3. Norme N.T.S.M / P.S.I. Legea 319/ 2006 cu completarile şi modificările ulterioare
 4. Programele şcolare pentru activitatea de laborator .
 5. Gheorghiu,T.,Tănăsescu, M.,(2005),  Măsurări   tehnice,Editura Aramis Print,Bucureşti

NOTĂ:
Conform HG 286/2011 sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte;
Documentele vor fi aduse îndosariate în ordinea menţionată într-un dosar cu şină;
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Tehnic Feroviar “Mihai I” cu  sediul în Bucuresti, str. Butuceni nr.10, tel 021.2207795, 0784205192 dna secretara Moldoveanu www.colegiulmihai.ro
DIRECTOR,
BEBE CRISTIAN AURELIAN

Publicat Vineri, 28 aprilie 2017

Detalii anunt
Tip anunt: Anexa 2 (Legea 98/2016)
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de cazare si masa pentru cantonamente si turnee
Coduri CPV: 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării), 55100000-1 (Servicii hoteliere);
Descrierea contractului: Prestarea serviciilor de masa si cazare pentru pregatirea sportivilor in vederea participarii la turnee, conform cerintelor minimale si obligatorii solicitate de autoritatea contractanta prin invitatia de participare si a anexelor sale care se pot solicita de la Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I” pe adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com
Valoarea estimata fara TVA: 645250 LEI
Conditii contract: Achizitia se va finaliza prin incheierea unui contract de prestare servicii pentru unul sau mai multe loturi din cele 2 precizate in caietul de sarcini . Serviciile de cazare si masa vor fi prestate in functie de solicitarile autoritatii contractante si a fondurilor alocate. Invitatia de participare , contine prin anexele sale , informatii si cerinte obligatorii pe baza carora operatorul economic isi va elabora oferta. Neglijarea informatiilor si cerintelor autoritatii contractante in ceea ce priveste intocmirea ofertei va avea drept consecinta respingerea ofertei ca neconforma.
Conditii participare:Criteriile de calificare, propunerea tehnica si oferta financiara sunt conform Invitatiei de participare si a anexelor sale.
Criterii adjudecare:
Criteriul de atribuire utilizat: pretul cel mai scazut, cu indeplinirea cerintelor minimale si obligatorii din caietul de sarcini.
Termen limita primire oferte: 08.05.2017, ora 12.00.
Informatii suplimentare: documentatia de atribuire se poate obtine in format pdf si editabil, prin transmiterea unei solicitari la adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com.
Eventualele solicitari de clarificari se transmit in scris, la adresa de email: colegiulmihai@yahoo.com.
Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 05.05.2017, ora 10.00.
Depunere oferte: la Colegiului Tehnic Feroviar „Mihai I” din str. Butuceni nr. 10, sector 1 pana la data de 08.05.2017, ora 12.00.

Publicat Vineri, 23 octombrie 2015

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR ,,MIHAI I” BUCURESTI
ANUNT

Consiliul de Administralie al Colegiului Tehnic Feroviar ,,Mihai I”, cu sediul in Bucuresti, str.Butuceni, nr.10, sector 1, tel.021 2207795 anunta organizarea concursului pentru ocuparea postului didactic :
EDUCATIE FIZICA SI SPORT-PREGATIRE SPORTIVA DE SPECIALITATE – FOTBAL
Concursul se va desfasura conform urmatorului grafic:
1. Inregistrarea cererilor la secretariatul unitatii – 02.11.2015, intre orele 8-16
2. Afisarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs – 03.11.2015
3. Proba practica/inspectia speciala la clasa – 05.11.2015
4. Proba scrisa – 06.11.2015
5. Depunerea contestatiilor – 09.11.2015
6. Afigarea rezultatelor finale si repartizarea candidatilor – 10.11.2015
Se pot inscrie la concurs absolventi cu diplomă ai învățământului superior, postliceal sau mediu care au inscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învățămănt, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din
învățământul preuniversitar.
Proba scrisă se susține în specializarca/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.
Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din invățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care sa reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică, precum și persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2015.
La cererea de inscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:
1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă și certificat profesional (ultimul pentru absolvenții liceului pedagogic);
1′) Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire in 2015 vor prezenta copia adeverinței de la instituția de invățământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susținut examenul de
licență, media de absolvire a facultății/școlii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobăndită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de nastere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);
4) Copia Deciziei inspectoratului școlar sau a intreprinderii de intrerupere a activității (dacă este cazul);
5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
6) Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în invățământ (dacă este cazul);
7) Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;
8) Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învățământ;
9) Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu am fost indepărtat din invățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013.

DIRBCTOR
Prof. Bebe Cristian Aurelian

Publicat Vineri, 2 aprilie 2015

ANUNT

Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I , cu sediul in Bucuresti, str,
Butuceni nr. 10, Sector 1 organizeazia concurs pentru ocuparea
postului de secretar sef.
Etapele de concurs:

 • selectia dosarelor de inscriere ;
 • proba scrisa ;
 • proba practica;
 • interviu.

Dosarele pentru inscrierea la concurs se depun la secretariatul
Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I cu sediul in Bucuresti, str. Butuceni
nr. 10, in perioada 04.04.- 27 .04.2015 , intre orele 1 0- 1 5.
Rela{ii suplimentare la avizierul unitalii din Bucuresti, str.
Butuceni, nr. 10, Sector 1 .

 • 05.05.201 5 – desfrgurarea concursului;
 • 06.05 .2015 – afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor;
 • 07.05 .2015 – afisarea rezultatelor finale.
Publicat Vineri, 2 aprilie 2015

ANUNT

Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I , cu sediul in Bucuresti, str.
Butuceni nr. 10, Sector 1 organizeazil concurs pentru ocuparea
postului de bibtiotecar
.
Etapele de concurs:

 • selectia dosarelor de inscriere;
 • proba scrisa;
 • proba practica;
 • interviu.

Dosarele pentru inscrierea la concurs se depun la secretariatul
Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I cu sediul in Bucuresti, str. Butuceni
nr. 10, in perioada 03.04.- 27.04.2015 , intre orele 9-15.
Relalii suplimentare la avizierul unitatii din Bucuresti, str.
Butuceni, nr. 10, Sector 1.

 • 04.05 .2015 – desfr$urarea concursului;
 • 05.05 .2015 – afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor;
 • 06.05 .2015 – afisarea rezultatelor finale.
Publicat Vineri, 2 aprilie 2015

documc