Sustinerea probelor de aptitudini – profil sportiv-clasa a IX-a

În baza prevederilor OMEC nr. 5457/2020 modificate şi completate cu precizările OME nr. 372 1/ 23.04.2021, probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2021-2022 în liceele vocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi
structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzute în anexa nr.2 la OME nr. 372 1/ 23 .04.2021 .
În cazul în care, după afişarea listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, există candidaţi admişi care solicită. în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile libere de aceştia pot fi admişi alţi
candidaţi care au susţinut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă .
Calendar – etapa I
► Înscrierea pentru probele de aptitudini: 07 – 14 iunie 2021
► Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini: 15 – 18 iunie 2021
► Comunicarea rezultatelor finale a probelor de aptitudini: 18 iunie 2021
Calendar – etapa a II- a
► Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi a candidaţilor pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă – 29 iulie 2021.
► Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă – 30 iulie 2021.
► Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii – 2 august 2021.

Mai multe informatii puteti gasi aici (descarca 0,25MB)

Nici un comentariu inca.

Lasa un comentariu