PROGRAM BACALAUREAT 2013

Anexa 1 la ordinul MECTS nr. 5610/31.08.2012, privind organizarea şi desfăşurarea

examenului de bacalaureat național – 2013


CALENDARUL

examenului de bacalaureat național – 2013

Sesiunea iunie-iulie 2013​

27 – 31 mai 2013 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
31 mai 2013 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
10 – 12 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba română – proba A
12 – 14 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
orală în limba maternă – proba B
17 – 21 iunie 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
25 – 28 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație
internațională – proba C
1 iulie 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
2 iulie 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
3 iulie 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
5 iulie 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –
probă scrisă
8 iulie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
8 iulie 2013 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
9 -11 iulie 2013 Rezolvarea contestaţiilor
12 iulie 2013 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2013

15 – 19 iulie 2013 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
19-20 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba română – proba A
19-21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba maternă – proba B
20 -21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație
internațională – proba C
22 – 23 august 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
26 august 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
27 august 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
28 august 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
30 august 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –
probă scrisă
2 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea
contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
3-4 septembrie 2013 Rezolvarea contestaţiilor
5 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor finale

 

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din
proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor
de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice


Dorim mult succes colegilor nostri!

Related Posts

Nici un comentariu inca.

Lasa un comentariu