Școala Altfel

Colectiv Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”
Clasa a IX-a A
Clasa a VI-a A
Clasa a IX-a B
Clasa a XII-a D
Clasa a IX-a E
Clasa a IX-a D – Pasiune
Clasa a IX-a D – Responsabilitate

Clasa a IX-a D – Miscare

Clasa- a XI-a D